Menu

VK JOTA-JOTI

20 – 22 October 2023

1st Baranduda Scout Hall - VK3ERW

Operating on 80, 40 and 20.
Local repeater VK2RAY VHF (Albury) which is linked to:

 • VK3RRU UHF (Mildura)
 • VK3RBP UHF (Horsham)
 • VK3RUT VHF (Warnambool)
 • VK3RBH UHF (Geelong)
 • VK3RBW UHF (Cobram)
 • VK3RBA UHF (Ballarat)
 • VK3RGV UHF (Shepparton)
 • VK3RAD UHF (Mitcham) 
 • VK3RCU UHF (Maryborough)
 • AllStarLink Node 50522
 • DMR TG50525
 • D-Star XLX 500-F